36. NSU araştırma komisyon acık oturum raporu – Hessen eyalet meclisi (24.03.2017)

0

24 Martta yapılan oturumda, eski içişleri bakanı Boris Rhein, Hessen Eyalet Anayasayı koruma dairesi (LfV Hessen) çalışanı Iris Piling ve LfV Hessen eski çalışanı Frank Ulrich Fehling davetliydi. Konular arasında Andreas Temme’nin sorgulanmasını red eden Bouffiers’in kararı vardı.

Devamında Halil Yozgat cinayetinden önce LfV ve Temme ile bağlantılı NSU cinayetleri konu alındı ve Temme ile Bouffier arasında 2006 cinayet öncesi ‚Arbeitskreis der CDU im LfV‘ aracılığıyla oluşa bilen bir ilişki tartışıldı.

Ilk tanık olarak eski içişleri bakanı (2010-2014) ve şu anki bilim bakanı Boris Rhein çağrılıdı.

Kendisi 2011’den önce içişleri bakalığında Volker Bouffier döneminde devlet bakanıydı. Rhein konuşmasına, ondan sonraki konuşmalardada yaptığı gibi, Bouffierin kararını, yani polisin Andreas Temme’ni sorgulama yasağını savundu. Kendisi bunu hem Hessen eyaletinin hemde genel olarak güvenlik çıkarlarından dolayı uygun olduğunu açıkladı. MİT çalışanları içerisinde o zamanlar islamcı kesimlerden kaynakların olduğunu ekledi ve bunun o zamanlar zorunlu olduğunu hatırlattı. Bunun yanı sıra kendisi genel olarak, NSU iç grubun Tino Brandt gibi Ajanlar (V-Leute) tarafından desteklendiği ortaya çıkmasına rağmen, Anayasayı koruma dairesinin Ajanlarla yaptığı çalışmaları savundu; Ajanlar Mit için zorunlularmış, o dönemler hiç birşey islamcı kesimlerden edinen bilgiler kadar önemli değildi. NSU kompleksinden dolayı vargı olarak Hessen’de LfV çalışanları için eğitimler reform edildi. Kendisi son olarak konuşmasına, Hessen eyalet kurumu görüşünden bakılırsa, güvenlik yetkilileri tarafından hiç bir hata yapılmadığını söyledi.

Rhein devamında, Kasım 2011’de NSU’nun içinin ortaya çıkmasından sonra, baş savcılıktan bazı kişilerin gelip LfV’de bazı dosyalara erişim istediklerini söyledi. Kendisi bundan haberdar olduğunda tesadüfen baş savcılığın yanındaymış ve kendisinden bu araştırmanın durdurulmasını talep etmiş. Baş savcılık dosya erişimini hemen durdurmuş ve sonrasında baş savcılıktan bir bölüm müdürü kendisinden bu durum nedenile özür dilemiş.

Kendisi araştırma komisyonunda dosya erişim durdurma kararını savundu; nezaket ve orta avrupa toplumsal ilişkiler gereği böyle bir isteğin önceden haber verilmesi gerekir (ayni zamanda ise Anayasayı koruma dairesinde NSU ile bağlantılı bir çok dosya o dönem yok edilmişti). Mayıs 2012’de, kendisi için başarısız geçen belediye başkanı seçimlerden sonra Hessen Anayasayı koruma dairesine, LfV’de 1992 ve 2011 yıllarında NSU ile bağlantılı bütün dosyaların kontrol etmesini istemiş. LfV Hessen bu konuyla ilgili dosyalarda NSU ile bağlantılı hiç birşey bulmamış, ondan dolayı Rhein’a göre güvenlik yetkilileri tarafından hiç bir hata yapılmamış.

Devamında Iris Pilling’in LfV’in Kassel’deki dış ofise gönderdiği bir Mail konu oldu. Mart 2006’da yazılan Mail’de Pilling Ceska cinayet serisi hakında bilgi verdi ve oradaki istihbaratı bu konuyla ilgili kaynakların sorgulamasını istedi. Mailin önemi ise, Temme’nin 6 Nisandan önce NSU cinayetleri hakında bilgili olup olmamasıydı. Mailin belirli kısımlarındaki özel işaretleri gösteren bir kopya (büyük ihtimalle Temme’nin de özel işareti) araştırma komisyonuna yeni ulaştı. Federal parlamentonun araştırma komisyonunada Hessen’den dosyalar gönderilmesine rağmen, öneceden verilmedi. Dosyalar Rhein görevdeyken derlenmiş ve Parlamentoya gönderilmiş. Kendisi dosyanın derlenmesiyle hiç bir alakası yokmuş. Böyle şeylerle başka yetkililer görevlilermiş.

Son olarak, Rhein gizli bir oturumda tekrardan dinlenildi.

Ikinci tanık olarak Iris Pilling davetliydi. Kendisi konuşmanın başında, Mart 2006’da gönderilen Mailde kendisincede Andreas Temme’ninde özel işreti oluğunu tahmin ettiğini söyledi. Bu nedenle Temme Maili okumuş ve onaylamış olması lazım. Mail 24 Mart 2006’da gönderildiğine göre, Temme, Halil Yozgat cinayetinden önce cinayet serisiyle iş nedenleriyle temas halinde olmuş.* Pilling sorumuzun ardından, Haziran 2006’da polisle yaptığı bir görüşmede Temme’den Mail yüzünden şüphelendiğini söyleyip söylemediğini hatırlamadığını söyledi. Temme’nin eski iş arkadaşlarından Jutta E. Temme’nin toplantı tutanaklarını kendi kaynaklarıyla abartıp, kaynakları olduğundanda daha önemli gösterdiğini söylemişti. Pilling bununla ilgili, böyle birşey varsa bile, bununla ilgili haberdar olması gerektiğini söyledi. Lakin böyle birşeyin Temme LfV’de olduğu sürece olmadığını ekledi. Pilling tekrar ederek Andreas Temme’nin Halil Yozgatın Internetcafesinde iş dışı bir neden ile olduğunu onayladı.

Kasım 2011’de, NSU iç üçlüsünün ortaya çıkmasından sonra, LfV başkanı Desch ilk kez dosyalara NSU ile bağlantılı birşeyin olup olmadığını araştırmak için, karar açıkladı. Mayıs 2012’de ise Boris Rheinin emrinden sonra daha geniş kaplamlı bir araştırma yapıldı. Pilling o dönem kişi isimleri, silah ve yerlerle ilgili 100 terimlik bir liste hazırladı. Bununla ilgili zaman zaman LfV’nin 50 çalışanı ilgilendi. Lakin NSU ile bağlantılı hiç birşey bulamadıklarını açıkladılar. Temme’nin Ajani Benjamin Gaertner hakında ise Pilling şunları söyledi; kendisi LfV’ye aslında sadece Deutsche Partei’ın (DP) erişiminde olan bilgiler verdi. Bu bilgiler içerisinde örneğin başkan Heiner Kappel ile kalan yönetim kurulu arasında geçen bir tartışma vardı. Gaertner araştırma komisyonuna LfV’e DP hakında herhangi bir bilgi vermediğini hatta bu partiyi hiç tanımadığını söylemişti. Kendisi böylece Andreas Temme ve LfV’in öbür çalışanların, Gartner’nin DP’de tanınan biri olduğunu söylemiyle karşı karşıya geldi.

Pilling devamında, 15 Aralık 2016’da yapılan bir toplantıda ilk kez Gaertner’nin aslında sağcı kesimlerle daha da yakın bir temasta olduğunu öğrendiğini söyledi.

Son olarak Iris Pilling gizli bir oturumda tekrardan dinlenildi.

Son olarak Kassel’deki eski dış ofis müdürü Frank-Ulrich Fehling dinlenildi. Hemen başta kendisine Mailin kopyasındaki özel işaretler gösterildi. Kuşkulu yerlerdeki özel işaretleri tanımıyormuş. Lakin Andreas Temme’nin özel işareti ola bilirmiş. Yazılı açıklamayı kendisi imzalamamış, kendisi büyük ihtimalle o dönemler iş nedeniyle başka bir yerdeymiş. Temme’nin toplantı kaynaklarını ajanlarıyla abartıp, kaynakları olduğundanda daha önemli göstermiş olma ihtimalini Fehling dikkatli bir şekilde mümkün tuttu.

Devamında şöyle birşey çıktı ortaya; 21 Mart 2006’da Temme’nin bürosunda yapılan aramada, bulunan bir zırhlı kasa arama izni olmasına rağmen aranmadı. Sonradan Wiesbaden’den LfV avukatları aracılığıyla kasa arandı.

Son olarak Fehling, Temme’yı en az iki defa ‚Arbeitskreis der CDU im LfV’‘nın gril kutlamasına götürdüğünü açıkladı, en son 12.09.2000’de. Yıllık toplantıları Wiesbaden’deki su polis arazisinde yapılıyor. Tekrar tekrar sormamızın ardından, Fehling yapılan toplantı ve gril kutlamaların en az birinde eski iç işleri bakanı Volker Bouffier’inde olduğunu söyledi. Kutlamalar 12-15 kişilik küçük grublarda yapılıyormuş. Bu nedenden dolayı, Temme ve Bouffier’in yapılan bu kutlamaların birinde tanışmış olma ihtimalı bulunuyor, yani Bouffier’in 2006’da Temme’nin kaynaklarının dinlenip dinlenmeyeceğinin kararını verdiğinde.

*Hessen eyalet meclisindeki Die Linke fraksiyonu bu nedenle bir kaç gün önce Andreas Temme hakında suç duyurusunda bulunmuştu.

Share.

About Author

Comments are closed.