NSU-Araştırma Komisyonun Hessen in eyalet meclisindeki otuzüçüncü açık oturumuna dair rapor (20. Ocak 2017)

0

20 Ocak 2017 tarihinde NSU-Araştırma Komisyonun Hessen in eyalet meclisinde gerçekleşen yirmisekizinci açık oturum, NSU’nun seri cinayetini içeren, ağırlıklı olarak Andreas Temme’ye karşı olan ön soruşturmanın gidişatı ve disiplin kovuşturmasının resmi girişi konu edilmiştir. Oturuma, Eyalet Anayasa Korumanın iki çalışanı ve İçişleri Bakanlığının bir çalışanı davet edilmekteydi.

İlk tanık olarak Hessen’nin Anayasa Korumanın (LfV) çalışanı Katharina S. alındı. Kendisi 2005 yılın sonundan beri LfV’nın çalışanı ve 12.07.-24.07.2006’ya kadar Andreas Temme’ye karşı olan resmi ön soruşturmasında görev almaktaydı. Kendi değerlendirmesine göre bunun nedeni, ordaki tek hukukçu olduğu içindi. Onun doğrudan amiri, o zamanki Güvenlik görevlisi Hess olmaktaydı. Kendi açıklamasına göre kendisinin dosyaya Temme’nin 8 kez suç işlediğini kayıt etmişti. Suçlar arasında Temmen’nin izlenen bir caminin civarında ve LfV’nın bölge bürosunun yakınlarında, Yozgat ailesinin internet kafesini ziyaret etmekti. Ayrıca Temme olaydan sonra ne emniyette ne de LfV’ya bulunmaktaydı. Temme LfV’nın bölge bürosuna silahlı gitmekteydi ve ailesinin evi aradığında uyuşturucu madde ve nasyonal sosyalistlerin kesintileri bulunmaktaydı. Bu bilgiler tanığın ifadesine göre Temme’nin resmi açıklamasından gelmekteydi. LfV’nın makam başkanlığı bu davaya hiç bir etkide bulunmamaktaydı. Bir akşam önceden devlet hükümetin tamamı açıklamasına göre, NSU-Araştırma Komisyonun istenen dosyaları eksiksiz almış olması gerektiğiydi, fakat komite üyelerin S.’in Temme’nin suç kayıtlarını eksik verdiğini fark etmekteydiler, çünkü bu açıklanan bilgi dosyaların arasında bulunmamaktaydı.
Temme, amirin baskısından sonra kendisine karşı açılan resmi disiplin soruşturmasından sonra ön soruşturma iptal edildi. Ön soruşturmada tevdi olmasına rağmen, tanığın resmi disiplin soruşturmasın başlangıcında Temme konusuyla bir ilgisi olmamaktaydı. Ön soruşturmalarında dahi S.’in LfV tarafından kendisini „yalnız bırakılmış“ hissiyatına kapılmış olmasını, belirtmekteydi. Kendisinin ilk defa böyle bir soruşturma yürütmekte olduğunu ve önce ihtisas literatürü okumak zorunda kaldığını belirtmekteydi. Zaten bunun kendisi için „çok büyük bir şey“ olduğunu ve bununla kendisinin yalnız bırakıldığını açıklamaktaydı. Ayrıca kişisel değerlendirmesine göre Temme’nin cezasız bu olaydan kurtulduğunu anlatılmaz derecede olduğunu ve bu sayede LfV’a olan güven sarsılmış olduğunu belirtmekteydi.

İkinci tanık olarak Jutta D. çıktı. Jutta D. İçişleri Bakanlığının maaş raporların sorumlu Rapor Yöneticisidir. 21. Temmuz’dan 24.’üne kadar amirini bu konuda temsil etmekteydi, çünkü kendisi mevcut değildi. Temme’ye karşı olan resmi disiplin soruşturmasını hukuksal olarak doğru işlenmesini sağlaması gerektiğini ve bu süreci gözetim altında bulundurması gerektiğini, İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirmişti. Resmi disiplin soruşturmasının girişi yinede danışılmadan ve nihai kontröl olmadan İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştiğini belirtmekteydi. 21 Temmuz’da LfV ile bir görüşme esnasında, Hoffmann telefonda Temme’yi kendisine karşı resmi bir disiplin soruşturmasını açması için zorlamaktaydı, çünkü Hoffmann İçişleri Bakınına danışarak maaşını tutmaya devam edebilmesini istemekteydi. D. bu telefon konuşmasını hiç bir şekilde duymadığını belirtmekteydi. Kendisi, disiplin soruşturmasının araştırma yöneticisini, onun eski bir meslektaşını (V. Hükümet Başkanlığı Darmstadt) önerdiğini söylemekteydi. Temme’nin süspansiyonundan sonra LfV’a, süspansiyonun süreci bitmeden, yanıt vermek için 3 aylık bir süreç kalmaktaydı. Süspansiyon sadece resmi bir disiplin soruşturmasının başlangıcı ile uzata bilinmekteydi. Milletvekililer, soruşturmanın Temme’nin tarafından değilde Bakanlık tarafından açılsaydı, bunun Temme’nin maaşının devamına yönelik bir etki yaratabileceğine dair hemfikir olmamaktaydılar.
Bu günün üçüncü ve son tanığı, 2011 yılına, emekliye ayrılana kadar LfV’da güvenlik korumasında yetkili olan Friedrich W.’idi. Tanık 1993/1994 Temme’nin LfV’dan işten bırakılmasının güvenlik denetimlerini yönetmekteydi ve emekli olana kadar amiri Hess ile beraber LfV’nın yeni iş alanların ve çalışanların arasında on yıllık aralıkla rutin güvenlik denetimleri için sorumluydu. Temme’nin işi bırakması esnasında sadece onun bir motosiklet kulübündeki üyeliği dikkatini çekmişti, bunun haricinde göze çarpan bir şey bulamamaktaydı. Komisyon’da, Temme’nin denetlemesi 1994 yılından sonra ancak 2007’de ön görülmüş olduğu bulunmuştu. Bu durumu „biraz geride kalmış“ olduklarını cümlesiyle açıklamaktaydı Friedrich W.. W. Temme’yi sempatik bulmaktaydı, çünkü Temme onun için „titizlikle çalışan bir elemandı“. 5 Haziran’da W. Temme’ye onunla suçlamalar hakkında konuşmaya gitmişti ve ondan onun düşüncelerini duymak istemekteydi, çünkü onun görüşü ile LfV’yı kendisi değerlendirmek istemekteydi. Temme’de bulunan nasyonal sosyalistlerin kesintilerine yönelik, kendisinin gençlik döneminde şehir kütüphanesinden ödünç aldığını ve bunu o zaman kopyaladığını belirtmekteydi. Onun Hitler’in sahte günlüklerinden etkilendiğini ve okul araştırması için bunları kulandığını ve öylece unuttuğunu söylemekteydi.
W.’nin soruşturması Temme’nin işten bırakılmasına, genel olarak güvenlik denetimlerin gidişi ve Temme’nin süspansiyonundan sonra ona olan tutumu hakkındaydı, çünkü 2006 yılında W.’nin, Hess’in ve Temme’nin arasında olan, kaydedilen telefon konuşmalarında, LfV’nın Temme’nin ona karşı devam eden soruşturmasına rağmen yakın zamanda LfV’ya yine işe alınacağı işaret etmekteydi. 6. Haziran 2006 tarihinde W. telefonda Temme’ ye ona yine onun güvenlik yetkisini geri vermek istediklerini söylemekteydi. Tanık bunun Hess ile anlaşmaya varılmış olduğunu belirtmekteydi. LfV’nın başkanı İrrgang, milletvekillerin sitemine göre o zamanlar her halde buna karşıydı

Share.

About Author

Comments are closed.