NSU-Araştırma Komisyonun Hessen in eyalet meclisindeki yirmisekizinci açık otu-rumuna dair rapor (30. Eylül 2016)

0

30. Eylül 2016 tarihinde NSU-Araştırma Komisyonun Hessen in eyalet meclisindeki yir-misekizinci açık oturumuna Darmstadt şehrin eyalet polis başkanlığın ve hükümet başkanlığının üç eski sivil polis memuru davet edildi. Davet edilen memurlar 2006 yılında Andreas Temme’nin soruşturmasında yer almışlardı.

Soruşturmadan on yıl sonra dahi Karlheinz Schaffer kızgın bir vaziyette giriş beyanna-mesinde, Hessen eyalet polis başkanlığın 2006 yılında Halit Yozgat’ın cinayet soruştur-ması sırasında Hessen eyalet ofisinin Anayasa Korunmasın’dan aşırı derecede engel-lendiklerini, şaşkınlıkla belirtmekteydi. Eyaletin polis başkanlığı o zamanlar cinayet seri-sinin onuncu, onbirinci ve onikinci cinayetlerini engellemek zorunda kalacakları düşüncesiyle haraket etmekteydiler. Ayrıca Schaffer şundan emin, Temme’nin kay-naklarını önceden sorgulamalarına izin verilseydi, soruşturma çok daha önceden bir sonuca varabilirdi. İçişleri Bakanlığın o zamanki güvenlik kaygılarını „son derece abartılı“ bulmaktaydı, bilakis Hessen’in Anayasa Korumasının ablukası soruşturmayı duraksa-masına yol açması, diğer eyaletlerin cinayet komisyonlarını kaygılandırmaktaydı. Tem-me’nin kaynakları adli bir soruşturmada ortaya çıkabilebilmesi, çünkü isimleri sonradan soruşturma dosyalarında yüze çıkabilmesi itirazını Schaffer sıkıca reddetti. Gizli ajanları, eğitilmiş polis personelinden soruşturmaları için, yıllarca denelenen, kanıtlanmış ve bili-nen yöntemler var. Bu yöntemler ile soruşturma gizli ajanların isimleri dosyalara aktarılmadan yapılmaktadır. Hessen’nin Anaysa Koruması kaynakları araştırmayı kendini öne sürdü bununla birlikte polis de orda gizlice bulunmasını önerdi. Bu öneriyi kendisi geri çevirdi, çünkü bu yasaya aykırı bir işlemdir, dedi Schaffer.
Schaffer’a göre savcılık, eyaletin Anayasa Korumasının isteğine karşı Temme’nin ajan-larını sorgulamaya çağıra bilirdi. Fakat bu durum gerçekleşseydi devlet ofisi ve eyalet po-lis merkezi arasındaki anlaşmamazlık şiddetlenirdi ve polis şefi Nedela bunu önlemek istemişti. Çalışanlarına karşı dahi Schaffer Hessen’nin Anayasa Korumasını „hıyar asker-leri“ olarak nitelendirmekteydi. Değerlendirme amaçlı Schaffer Eski Polis psikoloğun başkanını Stefan S.’i aynen tekrarlıyor. Stefan S. o zamanlar Bayern’nın Ulusal Kriminal Dairesinin operasyonel olay analizine Temme için değerlendirmede bulunmuştu ve onu karışık bir olay hikayesini uydurmakta ve bunu inandırıcı şekilde anlatmakta yetersiz bul-muştu. „O sırada kim kimi yönetiyordu bilmiyorum“ sonuç konuşmasında belirtmektedir Schaffer. Onun, eski devlet ofisin başkana Lutz İrrgang’a olan değerlendirmesine göre kendisi hiç onunla konuşmamış, fakat amirin ifadesine göre İrrgang’ın tutumu şöyleydi: „Anayasa Korumasının iki tane düşmanı var: Polis ve medya. Bu sıralamda.“
Sorgulamanın çoğunlukla Schaffer’nın 6.7.2006’da olan bir kayıt üzerindedir, çünkü bununla Komisyon Anayasa Korumanın bir çalışana karşı olan cinayet şüphesinin nasıl Kamuya ve meclisin kontrol komitesine karşı gizlenilmesi kararının oluştuğunu, anlamaya çalışmakta. Schaffer’a göre İçişleri Bakanlığı bunu kararlaştırmış. Bu ifade infial yarattı, çünkü İçişleri Bakanlığı ve şimdiki Başbakan Volker Bouffier o zamanlar kızarak bu şüpheli olayın ayrıntılarını gazetelerden öğrendiklerini belirtmekteydi. Aynen tekrarlanan kayıt şunu ortaya koymakta, kesin sonuca etkisi olanın, yani Temme’yi bir daha devlet makamına işe alınmaması, Dortmund’dan olan BILD-editörün aramasıyla gerçekleşti.

İkinci tanık Bernd C. 2006 yılında eyalet polis başkan Nedela’nın büro müdürü idi ve yap-tığı açıklamada özellikle bilgilerin aktarımı ile görevliydi. Soruşturmalarda yer almamak-taydı. MK Café ile ilgili olan kişi önceden dinlenilen Karlheinz Schaffer idi. Kendisi özelli-kle posta teslimatını organizesini yapmaktaydı. Onun soruşturmasında da yine konu eya-let meclisin ve İçişleri Bakanlığın Konferansı niye Temme’ye karşı olan soruşturmayı an-cak medya aracılığıyla öğrendiği idi. Böyle karar alma proseslerinde entegre edilmediğini açıklamakta C.
Ayrıca Komite üyeleri, onun eski amiri Norbert Nedela’nın tanık olarak sorgulanmasını istemektedirler. Fakat Nedela’nın kendisi şu anda dünya turunda bulunduğu için davet edilememekte.

Son olarak Wolfgang V. soruşturuldu. Kendisi 2006 yılında Temme’ye karşı olan disiplin soruşturmasında soruşturma lideri idi. V. Temme ile hiç karşılaşmadığını onu sadece bir kere televizyonda gördüğünü ve kendisinin disiplin soruşturmasında hiç etkin olmadığı ifadeleriye karışıklığa neden olmasıyla birlikte bunu şöyle açıklamakta, zaten Temme’ye karşı yargı yoluyla bir ceza davası yürütüldüğü için disiplin soruşturmaları askıya alınmak-tadadırlar. Bundan dolayı o önce bunun sonucunu beklemektedeydi. Temme cinayetten dolayı mahkum edilseydi zaten memurluk vazifesinden men edilirdi. Cezai soruşturmanın son verilmesi ile suçun disiplin soruşturması hükümsüz kalırdı. Bu nedenle disiplin soruşturmanın düşük bir olasılıkla resmi bir süreç ve soruşturma önlemlerle gerçekleşe-ceğini düşünmekteydi. Temme’nin iş yerindeki yönetim düzenine karşı, Komisyon’da önceden tartışılmış olan diğer ihlallerde, gayri resmi bir disiplin soruşturması ile Hessen eyaletin Anayasa Koruması sayesinde cezalandırılmalıydı.

Share.

About Author

Comments are closed.