Federal Hessen parlementosunda gerçekleşen NSU-araştırma komisyonun onüçüncü kamusal oturum raporu (12.10.15)

0

12.10.15 tarihinde NSU-araştırma komisyonu onüçüncü kamusal oturumunu Wiesbaden federal parlamentosunda gerçekleştirdi. Oturum vesilesiyle şahit olarak dört polis davetli oldu. Kendileri 2006 da Halit Yozgat ile ilgili olan cinayetin soruşturmasında katkı sağlıyordu. Şahitler isimleri şunlardı: Ralf B, Uwe F., Klaus W. (üçü de evvelki cinayet komisyonunda ,,Café de“ yer alıyordu) ve Ercan T (eski sen yabancı görevlisi olarak Hessen emniyet müdürlüğünde yer alıyordu).

İlk şahit Ralf B. K11 de görevli memurdu (K11 Kassel de bir polis müdürlüğü) ve kendisi İsmail Yozgat’ı oğlunun, Halit Yozgat’ın, cinayetinden dolayı emniyet müdürlüğünde ifadesini ilk alan Polis. Ifadesini almadan önce onunla tercüman gelene kadar ve zaman geçsin diye sohbet etti. Ifadesinde İsmail Yozgat olay yerinin çok somut bir taslak yaptı. Dolayısıyla Ralf B. 2012 de NSU ilanından sonra Hessen li olan neonazi Stanley R. İn ifadesinde yer aldı. R. otuzuncu doğum gününün vesilesiyle 2006 ( Halit Yozgat’ın cinayettinden bir kaç hafta önce) başlangıçında Michel Friedrich ile neonazi Oidoxie grubun konserini Kuzey Hessen de organize etmiştir. Burda söz konusu olan NSU-çekirdeğin kuzey Hessene bağlantıları, dolayısıyla NSU-çekirdeğine üye olan kişilerin konsere katıldığına işaret var. Bu konserin kayıtı da var. Bu Uwe F. İn ifadesinde de bir konuydu. B ayrıca Zschäpe nın evinde 2011 bulunan üstünde Yozgat’ın kahvesinin adresi ve frekanslar yazıldığı kağıt dan dolayı soruşturuldu. Kendisine göre bu bildiriler internet de ve de kitaplarda da bulunmaktadırlar. İkinci şahit eskiden yabancı görevlisi olarak kuzey Hessen emniyet müdürülüğünde çalışan Ercan T. İdi. Kendisi Halit Yozgat’ın ailesine onun bir cinayete kurban olduğunu haberdar etmiştir (babasından başka). Kendisi üç veya dört kere İsmail Yozgat’ın ifadesinde tercüman olarak yer aldı. Göze çarpan şudu ki, T. ın anlattığına göre ifadede devlet korumasının elemanları da yer alı, bu elemanlar ,,Café“ cinayet komisyonunda da yer alıyorlardı. Bu ifadede, 09.06.2006 de, çok açık cinayetin ırkçı bir gerekçeden gerçekleştirildiği anlatı. Dolayısıyla tahminine göre fail profesyonel, bir polis veya eskiden asker olduğu, çünkü oğluna olan atışlar hedefliydi diye anlattı. Bir de olay yerinde olan bir medya mensubu, Halit Yozgat’ın cinayeti bir serinin bir çok cinayetinin olabildiğini şüphesini dile getirdi diye anlattı. Üçüncü şahit olarak Ralf F. davetliydi, kendisi olay gününde geçe de kriminal-sürekli görevlisi olarak çalışıyordu, ondan dolayı saat 19.30 da olay yerine çağırılmıştı. Kendisi internet kahvesine girmede şahitlerin ifadelerini almak için aktarılmıştı. İnternet kahvesinde olan şahitlerini ifadesini aldı, sonradan yeni kurulan ,,Café“ cinayet komisyonunda üye oldu ve soruşturmanın çeşitli noktalarını tanıyordu. Kendisi Andreas Temme’ın eşinin ifadesinde, Benjamin Gärtner’ın eşinin ifadesinde ve e Michel Friedrich’ın ifadesinde yer almıştı. Friedrich’ın ifadesine göre kendisi NSUyu sadece basından tanıdığını ve bu F. ın tahminine göre güvenilirdi, dolayısıyla o zaman Friedrich neonazi çevresinden çıkmazı için gereken programlara katıldığını altını çizdi.
Ondan hariç F. Andreas Temme’ın ev araması için sorumluydu. Temme internet kafe de bir mevcut olan bir şahit olarak ifadesi alınırken F. 24.06.06 tarihinde W. meslektaşıyla beraber, emir edilmiş ev aramasını uygulamak için Temmes’ın evine gittiler. Temme ev aramasını bekliyordu ve de nedenini biliyordu, F. ın anlattığına göre. Temme kendisi anayasa koruma kurulunda çalıştığını ifade ettikten sonra F. Temme’ın patronuyla danıştı ve ifadeyi almak vesilesiyle memuriyete götürdü. Emir edilmiş ev aramasını dört saat sonra, saat 21:00 de uygulandığı diye anlatıldı. O arada Temmes’ın eşi evde kalmıştı. Dolayısıyla Temme’ın kapıdaki ilk konuşması ve sonraki ev aramanın arasında telefonla konuşmaya imkanı vardı. Bu ev aramalarında alışagelmemiş metod F. ın tarafından riziko olarak tanımlandı sonradan şüpheli olmadığı diye niteledi.
F. ın bildirmesine göre Temme ZK 10 devlet korumasıyla temasa girmişti. Cinayeten sonra da bir kaç deva oradaymış. Devlet korumanın bazı memuru Temme yı şahsen tanıyordu. Bu Fe. bey için de geçerli olduğunu, kendisi devlet korumasındandı ve ,,Café“ cinayet komisyonunda yer alıyordu, F. diyemiyordu. Ondan ötesi ifade alınmada 2006 martında kuzey Hessen de gerçekleşen Oidoxie konseri konuydu, orda muhtemelen NSU-çekirdeğin üyeleri mevcuttu. Burda anlaşıldı ki, konserin kayıtlı olan CD, Benjamin Gärtner F.e vermişti ve o da federal kriminal memuriyetine (BKA) teslim etmişti.
Bu günün son şahitti Klaus W. di. Kendisi Kassel özel birliklerin yöneticisiydi. Yalnız W. cinayet soruşturmalarının başlangıçında 11.07. Tarihine kadar H. nın izin vekilliğini yaptı. W. nın anlattığına göre kendisi bu günkü soruşturmaya hazırlanmış, dolayısıyla ilgili olan dosyaları incelemiş, bunun için polis-iç dijital arama metodu uygulamış. Hemen arkasından komisyon üyeleri, bu öbür polis olan şahitlerde öyle olmadığını diye eleştirdi. Jürgen Frömmrich (yeşiller partisinden), neden Temmes’ın ajanları anayasa koruma çalışanları olarak kriminal polis tarafından soruşturmamışlar diye, şahitti sorguladı. Sonradan sorusunu düzeltip, neden anayasa koruma çalışanları kriminal polis mevcut olduğu an da Temmes’ın ajanlarını soruşturmadılar, diye sordu. Sonra bazı komisyon üyeleri Frömmrich’i eksik bir hukuk anlayışıyla suçladı. Frömmrich’ın polis olarak öz anlayışına göre ve şahitleri bir efsane altısında soruşturmayı birleştiremiyormuş. Soruşturmada W. ye devlet korumanın pozisyonu da soruldu. Onun çalışanları ,,Café“ cinayet komisyonunda görev alıyormuş, çünkü çeşitli bölümler (bunların arasında devlet koruması) personel destek için ricada bulundular. Muhtemelen ZK 10 nun bütün memurları katılmıştı. Dolayısıyla muhtemelen anayasa koruması için muhatap olan kişiydi, kendisi İsmail Yozgat’ın soruşturmasında da yer almıştı.
Bütün önceki Kassel’den soruşturmaları yürüten memurlar gibi bügünde, bütün yönleri soruşturduklarına ve ırkçı bir motivasyon bulamadıkları diye, bildirdiler. W. Meselede eksiklik diye düşündüğünü ifade etti.

Share.

About Author

Comments are closed.