NSU araştırma komisyonunun 19. oturumunun Hessen eyalet meclisinde gerçekleşen raporu (01.02.2016)

0

Araştırma komisyonunun 19. açık oturumuna Hans-Joachim Muth, Anayasa koruma kapsamında
Hessen eyalet makamından eleman olarak katıldı ve ayrıca önceki Anayasa koruma çapında etkin
olan federal meclis başkanı olarak Heinz Fromm davet edildi. Üçüncü tanık olarak keza Hessen
eyalet meclisinden olan Jutta E., hastalık sebebi ile oturumdan serbest bırakıldı. Her iki
soruşturmanın odak noktasında Andreas Temme´nın Halit Yozgat cinayeti esnasında ve ardından
sergilediği davranış şekli bulunmaktaydı. Ayrıca odak noktası olarak, o zamanki içişleri bakanı
Volker Bouiffiıer tarafından kararlaştırılmış bariyer şartı, polislerin Temme´ın adamlarınla
sürdürdüğü araştırma hem de evvelki Hessen eyalet meclisi istihbarat çalışması, özel bakış açısı
ile Ceska cinayet serisi ve aşırı sağcılığa dair gerekçelere gösterilmeyen itina bulunmaktaydı.

İlk tanık olarak Hans-Joachim Muth soruşturmaya çağırıldı. Kendisi 2006 yılında şube yöneticisi
olarak Anaysa koruma kapsamında Hessen eyalet makamında görev aldı. Bununla birlikte İris
Pilling´in, Andreas Temme´nın patronu olan kişinin, amiriydi. Gerçekleri nasıl tahmin ettiğinin
sorusuna, yani Temme´ın Yozgat cinayetinde olay yerinde bulunmasına ve ardından kendini
emniyet makamına bildirmemesinden dolayı Temme´dan yana hayal kırıklığına uğradığını belirtti.
Temme, Muth´un belirtmesine göre „tüm keçileri kaçırmış“ ve ortaya koymuş olduğu davranış
uygun bir örnek olarak bir disiplin kovuşturmasının gerçekleşmesi için bir başlangıç sergilemekte.
Bu bağlamda Muth yanı sıra bu tür, Temme hakkında sürdürülmüş olan kovuşturmada yer aldığını
onayladı. Böylesi uzun, hizmet kanunları kapsamında gerçekleşen ihlallerin listesine dayalı
sürdürülen soruşturma neden durdurulduğuna dair Muth her hangi bir fikre sahip değildi. Kendisinin
Mayıs 2006 da Temme ile gerçekleşen üç telefon görüşmelerine dair demeçlerinde Muth bunların
Temme hakkında bir soruşturmadan ibaret olmadığından, daha çok Temme´nın kişisel durumu,
muhtemel bir baba olarak nasıl yol aldığına odaklıydı. Başka bir konu olarak, Bouffier tarafından
gerçekleşen, Temme´nın adamları hakkında söz konusu olan soruşturmanın engellenmesiydi. Bu
bağlantıda Muth çokça kez kaynağın güvenliği sağlanması konusunda vurgu yaptı. Bir kaynağın
her fırsatta, şu etkili olan durumda bizzat, açığa vurulmaması gerektiği beyan etti. Bununla bir kaç
gün öncesi gerçekleşen Anayasa koruma kapsamında Hessen eyalet makamında eleman olarak
çalışmış olan Catrin Rieband´ı sözlerinden sınırlamak istedi kendini. Rieband, Temme´nın
kaynaklarına ulaşmanın genel olarak mümkün olduğunu belirtmişti. Nihayet Hans-Joachim Muth´a
Anayasa kapsamında çalışan eyalet makamı ve polis cinayet makamı arasında, 17.03.06 da
gerçekleşen buluşmaya dair sorular soruldu, ön planda Ceska cinayet serisi bulunmaktaydı. Ayrıca
Muth bu buluşmaya dair resmi bir protokolün oluşturulmuş olduğundan emin değildi. Hans-Joachim
Muth bu gerçekleşen buluşmayı tuhaf olarak nitelendirdi, çünkü polis cinayet makamı normal
olarak Anayasa kapsamında faal olan federal makam ile irtibata geçiyor, eyalet makamı ile değil.
Artı bu buluşmanın içeriği hakkında konuştu. Bu buluşma Yozgat´ın cinayetinden bir kaç hafta
öncesi gerçekleşti ve bilhassa aşırı sağcılık konu olarak ele alınmıştı. Fakat bu açıklama Muth´un
genel olarak ortaya koyduğu ifadelere göre bir çelişme öne sürüyor, yani Yozgat cinayeti, Ceska
cinayet serisinin bir parçası olarak, aşırı sağcılığa ilişkin her hangi bir belirti göstermemiş olması.
Aynı zamanda Muth´un görüşüne göre araştırmalarda merkezi hatalar bulunmakta: Mart 2006 da
gerçekleşen bir ´Oidoxie konseri´ hakkında olanları basın aracılığı ile çok geç öğrenmişti ve bunu
bir felaket olarak nitelendirdi.

İkinci tanık olarak Heinz Fromm soruşturmaya alındı. Kendisi 1991 den 1993 e kadar Anayasa
koruma kapsamında etkin olan Hessen eyalet makamında direktör olarak çalıştı, 2000 den 2012 e
kadar da federal makamda başkan olarak yer aldı. Uzun ifadelerinde Fromm Anayasa koruma
kapsamında yapmış olduğu faaliyetler, çalışma biçimi ve hizası hakkında bir kaç demeçlerde
bulundu. 90´lılarda ve 2000´li yılların başında aşırı sağcılık cevherinde fazlası ile terörün mevcut
olduğunun anlamını beyan etti. Fakat son yıllarda o noktaya kadar durumda değişiklik olduğunu
söyledi. Yani aşırı sağcılık cevheri içersinde hala terör mevcut ama buna dair somut ipuçları eksik.
Devamında Fromm Anayasa koruma kapsamında faal olan makamların birlikte gerçekleşen çalışmalarından bahsetti. Bu bağlamda aşırı sağcılık kapsamında oluşan terör konusuna geç
yoğunluk verildigini ifade etti. Bundan hariç, görev süreci esnasında her daim oluşan durumlardan
biri, kendisinin aşırı sağcılığa yönelik merkezi gelişmeler ve operasyonlar hakkında bilgi sahibi
edilmediğinin şikayetinde bulundu. Örneğin Neonazi Tino Brandt´ın Anayasa koruma kapsamında
faal olan Thüringen eyalet makamında muhbir olarak getirildiğini ancak 2001 yılında basından
öğrenmiş oldu. Bundan başka operasyon Rennsteig, yani Thüringen Neonazi serisinde, 1996 ve
2003 yılları arası, muhbir bulma kapsamında, merkezi operasyonlardan biri olarak geçen bu
operasyon hakkında bilgilendirilmedi. Yine de polis ve istihbarat kapsamında Ceska cinayet
serisine binaen gelişen araştırmaları kusurlu görmüyor. Temme´nın muhbirlerine yönelik oluşan
bariyer şartına dair Fromm kararların tek olarak Anayasa koruma kapsamında faal olan Hessen
eyalet makamının elinde olduğunu söyledi, fakat bu bağlamda Temme´ın muhbirlerini deşifre
ettikten sonra polis tarafından ifadeleri alınabilinirdi diye vurgu yaptı. Aşırı sağcılık hususu
hakkında Fromm´a göre her hangi bir belirti mevcut değildi: „Kimse bunu akıl edemedi“ diye belirtti
Fromm. Her NSU kapsamında gelişen cinayetin aynı silah ile işlenmiş olmasını Fromm kendince
anlayamadı. Neden 2000 yılında içişleri bakanlığı Bood&Honour´u yasakladığı gibi Combat 18í
yasaklamadığının sorusuna Fromm şöyle yanıt verdi: „Combat 18 Almanya´da yasaklanıla bilecek,
kurum hakkı kapsamında bir içyapıya sahip değil. Ayrıca Combat 18´in Almanya´da sırf
sempatizanları mevcut, aktif üyelere sahip değil.“

Share.

About Author

Comments are closed.