NSU-Araştırma Komisyonun Hessen in eyalet meclisindeki onaltıncı açık oturumuna dair rapor (18.12.2015)

0

Hessen NSU soruşturma komitesinin açık oturumu için Hessen eyalet dairesinden Anayasa Koruma dan (LfVH) üç üst düzey çalışanları davet edildi. Lutz Irrgang Halit Yozgat cinayetinde Nisan 2006da LfVHnın müdürüydü, İris Pilling ise rapor yöneticisi ve raporları temin eden ve Temmes in doğrudan patronuydu. İrrgang önceden Federal Soruşturma Komitesinde ve Münih dava sürecinde dinlenildi, Pilling ise ilk defa resmi olarak NSU-kompleksinde tanıklık etti.

İrrgang Soruşturması

Başlangıç açıklamasında yetmiş dört yaşındaki İrrgang, kendi hastalığı nedeniyle on yıl önceki keyfiyetlerin çoğu artık onda bulunmamakta olduğunu vurgulamaktaydı. Çalışma görevin son yarım yılında şahsen şiddetli bir saldırıya maruz kaldığı için ve bu olay onu çok sarstığı için, 2006 yılını çok canlı bir şekilde hatırlamakta olduğunu açıklamaktaydı. Ancak Dünya Kupası nedeniyle görevini erkenden fes etmemeyi kararlaştırmıştı. Sonraki soru çevresinde 2006 yılın genel bir tehlike tahmininde bulunduğuna dair bir soru soruldu fakat o İran maçın güncel olduğunu ve aşırı sağcı bir tehlike durumu olmadığını ve algılamadığını belirtmekteydi. Temme’nin ajanların ifade izini ve LfVH’nin polis araştırmacıların tartışması hakkındaki kendisinin olaydaki konumu ne olduğu sorusunda, İrrgang sağcı bir kaynağın bu kararda rol almadığını beyan etmek deydi. Defalarca buna ilişkin güvenilir kaynakların çok nadide ve değerli olduklarını ve bu yüzdende kaynak korumanın öncelikli olduğunu vurgulamaktaydı. Bu olay onun için „karanlıklarda“ yatmaktaydı ve bu güne kadar „arkasında bir şey olmamaktaydı“. Temme’nin internet kafede resmi bulunduğu sorusuna „bilmiyorum“ diye cevaplamaktaydı.

LfVH’nın Temme’ye karşı cinayet suçlamalarını ciddiye aldığını, hukuksal görev işlemlerini öne sürerek, Temme’nın sonraki süspansiyonunu eyalet dairesinin girişimi dolaysıyla gerçekleştiğini, endişe ile karşılamakta. Toptan Temme’nin şahsi davranışlarını sinirli tepkilemekte ve LfVh’nin düşürdüğü durum için özür dilemesi gerektiğini fakat bunu bu zamana dek yapmadığını vurgulamaktaydı. Temme’nin cinayetten sonra emniyete rapor vermediğini, resmi dairesine „utanç verici“ olarak nitelendirmekte.

Ifadenin sonuna doğru İrrgang’ya kendisinin, BKA’nin ikinci işlemsel vaka analizin suçlu profilin, cinayet serisini, aşırı sağcı arka planı olduğunu muhtemel kılan el yazılı bir not gösterildi. Bu vakayı tatminkar bulmadığı için kendi görüşünü memuriyete iletmek istemediğini söylemekte İrrgang. Ayrıca önceden İçişleri Bakanlığı vaka üzerine bir daha çalışmamaklarını emrettiğini belirtti.

Pilling Soruşturması

İris Pilling’de başta kendi görüşünü dile getirmemekle soru talepi üzerine sonradan İrrgang gibi 2006 yılında onun da Hessen’de aşırı sağcı sahnesinde bir değişiklik tespit etmediğini belirtmekte.

BKA’nın iki memuru ile gayrı resmi bir konuşma’ dan sonra, cinayet serisinin kişisel iletişim ile açığa çıkmış olduğunu izah etmektedir. Bu konuşma fırsat bilinip 2006 yılın Mart ayında gizli ajanların başkanına muhbirlerini cinayetler konusunda bilgilendirmesi için Mail ile görevini illetti. Pilling çoğu kez soruşturma’ da neden cinayet serisinin aşırı sağcı bir arka planı olmadığını düşündüklerini bu konuşmayı öne sürerek açıklama olarak dile getirmekteydi. BKA’nın memurları şiddetle suçluların organize suç alanında ve yabancı suç alanında araştırmaları gerektiği tezine inanmaktaydılar ve bu yüzden polisin gösterimine neden şüphe ile karşı gelmemelerini anlatmaktadır. İrrgang’ın alternatif suçlu hipotezler notlarını’ da hatırlamadığını belirtmekteydi.

Pilling, Temme’ in Halit Yozgat’ın internet kafe’ deki oluşuna yönelik onun kesinlikle orda olmaması gerektiğini ve bunun iş yerin veya kendi evin yakınlarında operasyonel nedenlerden dolayı yasak olduğunu açıklamaktadır. Onun orda görev için bulunması emredilmedi.

Bir komitenin Temme ve üstünü arasındaki kaydedilen telefon görüşmesinde, bu polisiye soruşturmasında Temme’e karşı kullanıldığında, Pilling ona acilen bir avukat tutmasını önerdi. Başka bir telefon görüşmesi dinlemesinde, Pilling ve Temme oto yol dinlenme tesisinde bir buluşma ayarladılar ve bu sadece komite oturumunda sayısız sorulara yol açmadı. Bu buluşmayı soruşturmayı yürüten polis memurları tarafından gözlemlendi fakat konuşmanın içeriği yakalanamadı. Pilling’in ifadesine göre bu garip görüşmenin sebebi, oto yol tesisin LfVH’nın Kassel şubesinin yolu üzerinde bulunduğu ve Temme süspansiyon nedeniyle ziyaret izni olmadığı için orda gerçekleşti. Konuşma insani konular üzereydi, kendi yönetim tarzına yakışık aldığı için onun kişisel durumunu bilmek için onunla görüşmekteydi. Pilling ve gizli koruma memuru Gerald Hess Temme’nin soruşturma dosyalarına, Temme’nin cinayet ile suçlanmasına rağmen gözden geçirdiklerini onayladılar. Bu sadece bir kere kaynak koruma nedenleriyle yapıldı.

Temme’nin ajanı Benjamin Gärtner, Pilling’e göre verimli bir muhbir değildi. Bu nedenle artık yasak olan „Sturm (Fırtına) 18“ yoldaşlığından „(Alman Partisi) Deutsche Partei’ya“ „yönlendirildi“. Bu bilinen bir işlemdir ve bir ajan başka bir kuruluşa daha üretken bilgiler temin ettiği bilinirse uygulanmaktadır. Gärtner’nin kendisini oraya „yönlendirmesi“ hayret vericiydi, çünkü Deutsche Partei önemli bir arka plan taşımamaktaydı. Komite toplantısının aynen tekrarladığı Temme’nin buluşma raporu, „Sturm 18“, Gärtner’nin bildirilerine göre aşağı yukarı 30 kişiden oluşmakta ve yönetim kişileri Michel F. ve Stanley R. olduğunu içermekteydi Pilling’in değerlendirmesine göre, üvey erkek kardeşi sayesinde bu sahneye düşen Gärtner, B&H kişilerin Nordhessen eyalet çevresinden tanıdığını fakat üyesi olmadığını belirtmekte. Michel F.’de 2006 yılında Gärtner ile birlikte suçlandılar ama nihai olarak bunun olay için önem taşımamakta, çünkü kendi bildirimlerine göre kendisi 2006 yılında Nazi sahnesinden çekildiğini ve rock müzik ortamına bağlandığını söylemekte. Soruşturmada Pilling’in bu ifadeyi sorgulamadan kabul ettiği anlaşılmaktaydı. Pilling’e göre F. Nazi sahnesinde „ödünç“ lakapını taşımaktaydı ve kendisi 2012 yılında kendisinin 2011 yılına kadar Nazı sahnesinde bağlantıların olduğunu ifade etmekteydi. Ayrıca şu anda olası bir silah tüccarlığından dolayı bir ceza davası yürütülmekte. B&H ağı, Pilling’e göre yüksek risk tahmininde bulunmak için neden sunmadı. Nordhessen’de bu organizasyon özellikle Müzik Derneği örgütü olarak aktifti. Şiddet kapsamlı aşırı sağcılık 2006 yılında sağcı holiganlara ilişkin Dünya Kupası sırasında bir önem taşımaktaydı. Sağcı terörist Manfred Roeder Pilling’i genç Naziler’i politize ve radikalleştirmesi için görevlendirdi. Organizasyon için daha önemli bir rolü oynamamaktaydı.

Share.

About Author

Comments are closed.