Araştırma komisyonun onbirinci açik oturumun rapor (20.07.15)

0

20.07.15 da alman Hessen eyaletinin onbirinci NSU-araştırma komisyonun oturumu gerçekleştirildi. Şahit olarak Peter S. – kendileri evvelki Hessen’in anayasa korumasında şube müdürü olarak yer davetliydi. Dolayısıyla Dr. Herbert Diemer davetliydi, kendileri federal mahkemede federal savcı dır ve NSU davasındaki olan soruşturmalarıyla ilgilenir.

Oturum Peter S. ifadesiyle başladı ve ifadesinde NSU ile sağ kollarındaki bağlantılarını açıklaması istenildi. Sorgu başlamadan önce kamusal oturuma ara verildi, çünkü bir iç tartışmada ifade izini görüşüldü, bu ifade izini de Anayasa Koruma Eyalet Memuriyetinden verildi.
S. 1973’den 2007 sonuna kadar Hessen’nin Anayasa Korumasında çalıştı. En son aşırı sağcılık, aşırı solculuk ve aşırı yabancılık şubesinde müdür olarak çalıştı. Onun tahminine göre NSU cinayetleri sağ terör olarak tanınabilir değildi. Sağ suikastlar, örneğin Peter Neumann veya Manfred Röder’ın Alman Harekatında sembolik hedefler seçerdi. Birer birer cinayete bu özellik eksik olurdu. Cinayete kurban olan bütün kişilerin yabancı oldukları ve onları birleştiren özelik S. İçin bir sağ gerekçesi olarak belirtmiyordu. Hessen sağcıların merkezi olarak tanınıyor dolayısıyla bu bilgiler anayasa korumanın yıllık raporunda ilan edildiğini diye ifade etti. Bundan ötesindeki bilgilere sahip olmadığını da ifade etti. Dolayısıyla bununla ilgili olan dosyaları okumak istemediğini anlatı. Kendisine göre Anayasa Koruma Federal Memuriyetlerin arasındaki olan işbirliği yoğun ve yeterliydi. Özellikle Thüringeniyle temas iyiydi. Sağcılıkla ilgili olan bilgilerin büyük kısmı ajanlıkla kazanılıyordu, diğer metodlar kullanımda yoktu. Yalnız S. Hessendeki Nazilerle ilgili somut bilgilere sahip değildi. Blood and honour kendisine göre terörle hiç bir ilgisi olmadığı ve Combat 18, Oidoxie, ,,Der weiße Wolf“ gazetesi, the Turner daries veya lidersiz direnç anlayışı tanımadığını diye ifade etti. Geçmişde ve çalışmalarda bu türlü terim ve gruplar ortaya çıkmış olabilir, lakin o Zaman bunların önemli bir yer almadığını ve kendisi hatırlamadığını diye açıkladı. Hessen ve Thüringen Sağcıların arasındaki bağlantıları sadece konserler ve yürüyüşler ile kısıtlıyordu. Halit Yozgat cinayetiyle ilgili işaret veya cinayetten önce sağcılıların yapısal bir değişiklik göremediğini açıkladı. NSU Hessen’de bağlantıları olmadığını anlatı. Sadece Manfred Röder ile ilgili olan iri gerçekleri anlata bildi. Onun bildirilerine göre, Röder ile ilgili yaklaşık 15-16 dosya Hessen Federal Anayasa Korumasında bulunmaktadır, dolayısıyla bunlar yok edilmemiş ve Wiesbadem Devlet Arşivine teslim edilmiştir. Bunlar da araştırma komisyonu için taleb edilecektir. S. uzun bir müddet için, yaklaşık on ay, 2006 senesinde Hessen Federal Anayasa Koruma Memuriyetinde müdür olarak yer aldı, çünkü asıl müdür hazır bulunmuyordu. Kim S. İn şube yöneticisi görevini üstüne aldığı beli değil. Anayasa korumanın 2006 senede ki olan ağırlık noktası yabancı aşırıcılıktı zira en çok görevli bu bölümdeydi.

Bir ara sonra sorgu oturumu Dr. Herbert Diemer ile devam edildi. Diemer Federal Karlsruhe yargı yerinde savcı olarak çalışır ve 2011 den beri NSU ile ilgili olan soruşturmaları yönetir. Öncelikle soruşturmanın sonuçlarıyla ilgili olan mevzular Hakkı’nda genel bir fikir edindi. Ifadeleri ve tahminleri ceza hukuku ila ilgili olan gerçeklere dayandığını diye anlatı. Onun düşüncesine göre, kurbanların tesadüfen seçildiği bir medeni vardı, o da güvensizlik üretilsin diye. Dolayısıyla Mundlos ve Bühnhardt ın kendileri olay yerini araştırdığını fazlasıyla işaret olduğunu ve onların potansiyel kurbanlara örneğin ,,kurban çok yaşlı“ diye yazdığı, anlatı. Bildiğine göre NSU kendisini müthiş izole etti. 2000e kadar bir yardım şebekesi tespit edildi, o da ortadan kaybolan asıl üçlüğü kimlik ve parayla hazır bulunduruyordu. Soygunlar başlandığında işaretler kayb edildi. Ceza hukukuna haykırı ve önemli olan NSU ve Hessen sağcılıların arasındaki bağlantı yoktu diye açıkladı. Hamit Yozgat 2006 de ki gerçekleşen cinayetinde  çevreyi bilen üçüncü bir kişi ortaklık yaptığını belli olmadığını anlatı. Andreas Temme ye göre de suçta somut ve açık ortaklık ve bilgi tespit edilmemiştir.

Share.

About Author

Comments are closed.