Araştırma Komisyonun ikinci açık oturumun rapor (23.02.2015)

0

23 Şubat 2015’de Wiesbaden’de NSU Araştırma Komisyonun 2. Toplantısı düzenlendi. ‘’Aşırı sağcılık’’ ve ‘’Aşırı sağcılık kavramları’’ konulu uzman soruşturması sona erdi.

Önümüzdeki haftalarda ‘’Hessen Eyaletindeki gruplaşmalar’’ ve ‘’güvenlik makamların değişimleri’’ konu olacak.

Bulunan Araştırma Komisyonların şu ana ki kadar olan çalışmaları büyük bir zayıflık gösteriyor: Aşırı sağcılığın toplumsal nedenleri ve oluşan şu soru: ırkçılığın, anti semitizimin ve insan ırkcılığın hangi toplumsal sorunlara yol açacağını ne araştırdık, nede cevapladık. Sadece Hajo Funke yaptığı panel’de kısa bir şekilde yeniden birleşme zamanındaki sosyal yapılara değindi.

Kendisi NSU cinayetleri ve sağcı kesimin 1990’dan sonraki radikalleşmesinden her hangi bir netice çıkarmak için, sosyolojik, sosyal psikolojik ve politolojik kavrayışlara ihtiyaç duyardı.

‘’Freien Sender Kombinat Hamburg’’ vericisine karşı yaptığımız açıklamada araştırma komisyonun toplantılarını ve aktüel olaylarla ilgili tahminlerimizi, aşağıdaki yazıda toparladık: http://einprozess.blogsport.eu/2015/03/01/sendung-vom-28-02-2015/

Jürgen Leimbach’ın dinlenmesi

Toplantımız 23 Şubat saat 10’da 301P toplantı salonunda Jürgen Leimbach’in dinlenmesiyle başladı. Jürgen Leimbach yurt içi aşırıcılık yönetiminde yönetici devlet memuru. Kendisi 2005 – 2007 yılları arasında Hessen’deki aşırı sağcı kesimler hakkında bilgilere sahip. Dikkat çekici olan, Leimbach yaptığı kısa sunumda sadece Hessen’deki NPD’den bahs etmesiydi.

NPD eyalet ve belediye seçimlerinde, bir kaç ilçe ve belediye dışında, çok az oy ala bildi. Leimbach bununla bağlantılı Hessen ‘de sağcı kesimlerin çok az olduğunu açıkladı.

Araştırma komisyonundaki kişiler Leimbach’a çoğunlukla Hessen ‘deki Neonazilerin başka eyaletlerdeki Neonazilerle bağlantıları ve çalışmalarıyla ilgiliydi. Sorulan sorular içerisinde Hessen ‘deki ülküdaşların yapıları (Freie Krafte Schwalm-Eder, Aktionsbüro Rhein-Neckar, Blood and Honour Kassel) ve Anayasa Koruma Dairesindeki memurların bu yapılarındaki ve sağcı nasyonalist alman Partisindeki istihdamı.

Leimbach bütün soruları cevapsız bıraktı. Kendisi sadece açık bilgiler hakkında cevap vere bileceğini söyledi. Araştırma Komisyonuna karşı anayasayı koruma dairesinin stratejik çalışmaları ve militan Neonazi yapılarıyla ilgili konuşması yasak. SPD, Die Linke ve yeşiller bu sorgulama karşısında sıkıcı bir tavır gösterdiler.

Die Welt’deki haberi göz önünde bulundurarak kişiler Leimbach’in söylediklerinden daha çok şey beklediler. Die Welt’deki yazıya göre, Anayasayı koruma dairesinin Hessen ‘deki cinayetlerle bağlantılarının olduğunu ima etti.

Şaşırtıcı olan, Leimbach’in Kuzey Hessen ‘de aşırı sağcı yapıların yapılarının zayıf olduğunu söylemesiydi. Araştırma yapan gazetecilerin bunun tam tersini gösterdiler.

Leimbach aşırı sağcı kesimlerdeki yapılarda Müziğinde önemine deyindi. Gençlerin Neonazilerle tanışmalarında çoğu zaman vesile olan şeylerden bir tane. Leimbach 2005 – 2007 yılları arasında yapılan Nazı konserlerle ilgili bir liste gösterdi. Leimbacha göre gençlerin ilk ilgisi müzikle başlıyor ve konserlerdeki alkol tüketimini sevdikleri için, ve bu yapıların içerisinde büyüdükleri için, bu yapıların içerisinden çıkamıyorlar. Korkutucu ve düşündürücü olan, anayasayı koruma dairelerin alman Neonazilerin politik ve ideolojik boyutunu zararsız göstermeleridir.

Joachim Tornau dinlenmesi

Son olarak 2001’den beri çoğu zaman meslektaşı Carsten Meyer ile birlikte Kassel’deki sağcı kesimleri araştıran özgür gazeteci olarak çalışan Joachim Tornaudı. Tornau yaptığı sunumua 3 bölüme ayırdı. Başlangıcı Kuzey Hessen’deki sağcı kesimlerin, kişilerin ve yapıların ilgiliydi. Ondan sonra toplumun, adaletin ve kurumların sağcı kesimlerle ilişkileri. Ve son olarak Kassel’deki cinayetdeki son durumu ve açık olan sorulardı.

Tornau başta Kassel’in aşırı sağcı kesimler için tipik bir alan olduğunu söyledi. Neonazi yapılar Almanya için üzücü bir gerçekmiş. NPD yaptığı sunum’da önemli bir boyut kazanmadı, kendisine göre NPD Hessen eyaletinde baskın bir güce sahip değil.

Çoğunlukla kuzey Hessen eyaletinde güçlü ve baskın Neonazi yapıları var. Özellikle ‘’Freien Kraefte Schwalm-Eder’’ adlı grup geçmişte ağır şiddet suçlarında bulunmuştur. Aynı zamanda ‘’Sturm 18 Cassel’’ adlı Grup’ta önemli otonom nasyonalist bir Grup’tur.

Tornau, Adrea Röpke’ninde dediği gibi, sağcı kesimlerin, rokçularla, holigan ve aktüel KAGIDA ile bağlantılarının olduğunu söyledi. Önemli bir örneği Tornau Manfred Roeder’in avlusundan verdi. Orada sağcı kesimler için örgütlenmeler yapılıyor. Ve aynı zamanda orada ‘’Tühringer Vatankoruma’’ derneğinin ve ‘’Freie Kraefte Schwalm-Eder’’ derneğının üyeleri bulunyor.

‘’Die deutsche Partei’’ (Alman Parti) Hessen eyaletinde önemli bir rol oynamiyor. Leimbach’da yaptığı sunumda ‘’Die deutsche Partei’’ derneğinin rolünü yüksek olmadığını belirtmiş, derneği fonksiyonunu değişik sağcı örgütlerin toplanma yeri olarak değerlendirmişti. Tornau’a göre ‘’Die deutsche Partei’’ önemsiz bir konuma sahip.

Tornau’ın Benjamin Gaertner hakkındaki tahminler Funke ve Röpke’nin söylediklerinden ayrışıyor. Kendisine göre Gaertner sağcı kesimler içerisinde marjinal bir konuma sahip. NSU davasında Gaertnerin daha çok şey bile bileceği anlaşıldı. Gaertnerin yapıların ne kadar içerisinde olabileceğini tam olarak anlamış değil.

Toplam bir değerde, Tornau’ın dinlenmesinde sağcı kesimlerin güçlü bir örgütlenmesi olduğunu ve çok sayıda yapılara sahip oldukları anlaşıldı.

Son olarak toplumun ve kurumların Neonazilerle ilişkilerine değindi. Tornau’a göre, sağcı insanlardan bahs edilince, ‘’ağzı sıkılık’’ bir durumla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Bu olaylar çoğunlukla inkar ediliyor. Kurumların olayları açıklama ve ortaya çıkma başarısı çok düşük değerlendiriyor. Daha önemlisi, gazetecilerin ve sivil toplum örgütlerin detaylı ve analitik araştırma çalışmalarıdır.

Share.

About Author

Comments are closed.